Grāmatvedības pakalpojumi- cenas                                                                           

Par uzņēmuma darbu, tā panākumiem un neveiksmēm var spriest dažādi. Un informāciju par šiem spriedumiem var iegūt no dažādiem avotiem. Uzņēmuma vadītāju interesē informācija, lai veiksmīgāk pārvaldītu uzņēmumu, uzņēmuma konkurenti meklē veidus kā izspiest no tirgus veiksmīgu uzņēmēju, investori un kreditori cenšas iegūt informāciju par uzņēmuma drošību un finansiālo stabilitāti, bet uzņēmuma darbinieku uztrauc jautājums par darba algas savlaicīgu izmaksu.
Šīs informācijas iegūšanas galvenais avots ir Uzņēmuma gada pārskats. Tas ir komplekss dokuments, kas sastāv no bilances, peļņas vai zaudējuma aprēķina un finansu pielikuma. Tajā tiek apkopota informācija par uzņēmuma iepriekšējā gada darbību un ir iesniedzams VID reizi gadā. Lai sagatavotu precīzu gada pārskatu, ir jāveic sagatavošanas darbi - uzņēmuma skaidras naudas, pamatlīdzekļu, krājumu u.c. materiālu inventarizācija, debitoru, kreditoru norēķinu salīdzināšana un pārbaude u.c. Šā grāmatvedības pakalpojuma cena veidojas atbilstoši ieguldītā darba apjomam.
 
Ikmēneša grāmatvedības pakalpojumu cenas                              

Ikmēneša grāmatvedības pakalpojumu cenas tiek aprēķinātas katram klientam individuāli, tās ir atkarīgas no uzņēmuma darbības sfēras, darījumu sarežģītības pakāpes, izejošo un ienākošo dokumentu skaita, darbinieku skaita, pamatlīdzekļu apjoma, kā arī skaidras naudas darījumu esamības. Uzņēmuma realizācijas apjoms grāmatvedības pakalpojumu cenu neietekmē. Norādītajiem izcenojumiem ir informatīvs raksturs, precīzas grāmatvedības pakalpojumu cenas tiek noteiktas detalizēti iepazīstoties ar uzņēmuma dokumentāciju.
Ja vēlaties uzzināt, cik maksātu Jūsu uzņēmuma grāmatvedības vešana, sazinieties ar mums, nospiežot taustiņu NOSKAIDROT CENU
 Mēs pacentīsimies pēc iespējas ātrāk sniegt vislabāko piedāvājumu.